Skip to content

Hava Trafik Kuralları

 

Yol hakkı kuralları

Her hava aracı pilotunun yol hakkı açısından uymak zorunda olduğu kurallar şunlardır:

• Emercensi durumunda olan hava araçları bütün hava araçlarından önce yol hakkına sahiptir.

• Normal şartlarda değişik kategorideki hava araçları aşağıdaki sıraya göre yol hakkına sahiptirler.

- Balonlar
- Çok hafif hava araçları (yamaçparaşütü, yelkenkanat vs.)
- Planör
- Başka hava aracını çeken yada yakıt ikmali yapan uçaklar
- Döner ve stabil kanatlı hava araçları

Görerek Uçuş kuralları

• Özel izne bağlı uçuşlar dışında, günbatımından 30 dakika sonrasi ile gündoğumundan 3O dakika öncesi arasında görerek uçuş yapılmaz.

• Ucuş yapacak her pilot uçuş süresince diğer hava araçlarını ve yerdeki engelleri (inişte sorun yaratabilecek) kontrol etmelidir.

• Görerek uçuş şartlarında, kontrollü hava yolları içinde yapılacak uçuş veya kontrollü bir hava yolunu kat ediş için ilgili yol kontrolden izin alınır. Bu mumkün olmadiği taktirde uygun uçuş seviyeleri ve yol alma usulleri uygulanir.

• Hava şartları görerek uçuşa imkan vermediği durumlarda iniş yapılabilecek en uygun yere iniş planlanır.

 

Hava Trafik Kuralları

Bu kurallar basit olmakla birlikte tüm yamaçparaşütü pilotları bu kuralları bilmek ve uygulamak zorundadır. Bu kurallara uymak ve dikkat etmek, özellikle gruplar halinde yapılan uçuşlarda çarpışmaları ve doğabilecek riskleri önlemek açısından çok önemlidir. Gerektiğinde pilotlar uçuşlar sırasında birbirlerini, bağırarak da uyarmalıdır.

Hava Trafik Kuralları - Yüzyüze Karşılaşma

• Ayni irtifalarda yüz yüze karşılaşma durumlarında uçuş yönü sağa çevrilir. Tepeye çok yakın olunmasından dolayı bunu yapmak pratik ya da güvenli değil ise durumu uygun olan pilot yönünü değiştirir. Ancak bir pilot sağa giderken diğeri sola gitmemelidir.

• İki yamaç paraşütü pilotu ayni yola doğru yaklaşıyorsa sağ taraftaki pilotun geçiş hakkı vardır. Diğeri herhangi bir riskli harekette bulunmaktan kaçınmalıdır.

Yelken uçuşunda geçişler
• Yelken uçuşu sırasında geçişler her zaman diğer pilot ile tepe arasından yapılır. Genelde pilotlar yamaca doğru dönmedikleri için çarpışma riski de azalır.
• Termik dönüşünde, her zaman için termiğe önce giren pilotla aynı yönde dönülür. Bu şekilde
Termik dönüşünde hava trafik kuralları
diğer pilota yaklaşma hızı düşük ve kontrollü olacak, göz teması sürdürülebilecektir.• Her zaman alttaki pilota öncelik verilir. Alttaki pilotun manevra kabiliyeti daha sınırlıdır ve yukarıyı göremeyebilir.

Hava Trafik Kuralları - Tepe dibi karşılaşma
• Tepe dibindeki karşılaşmalarda ise sağ tarafı açık olan pilot yönünü değiştirir diğer pilot yoluna devam eder.

 

 

 

 

 Yukarıdakilerin dışında çarpışmayi önlemek üzere her türlü hareketi yapmak ve bundan sakınmak her pilotun (yol hakkı olsa da) görevidir.

Kalkış öncesi brifingleri


Pilot, kalkıştan önce planlanan uçuş hakkında duruma göre yer ekibi ile bir brifing yapmalıdır. Bu brifingte;

• Uçulacak yol ve mesafe,
• Kullanılacak telsiz frekansı,
• Meteorolojik durum,
• Acil durumlarda uygulanacak hareket tarzı konuşulur ve anlaşmaya varılır.

 

Genel Havacılık Kuralları

Uçmak, uçsuz bucaksız bir özgürlük olmakla birlikte bunun da sınırları vardır. Hangi tip hava aracı ile uçulursa uçulsun bütün pilotlar, üzerinde uçuş yapılan ülkenin hava kurallarıyla sınırlanmış olur. Bundan dolayı yamaçparaşütleri de diğer hava araçları gibi hava kurallarına tabidir. Hava kurallari, uçuş özgürlüğünün en makul ölçülerde korunabilmesi için dikkatle saygı gösterilmesi gereken kurallardır. Bu kuralların konulmasının altında yatan önemli sebepler şunlardır;

• Hava araçları ne pahasına olursa olsun çarpışmaktan kaçınmalıdır.
• Hava araçlarından düşebilecek herşey, ne alursa olsun yerdekiler için çok sakıncalıdır.
• Bulutun pilotların görüş açılarına engel alan bir kör noktası vardır. Unutulmaması gereken en önemli husus, bir pilotun diğer bir hava aracını görmüş olmasının diğer pilotun da onu görmüş alması zorunluluğunu getirmemesidir.
• Üzerinde uçmanin tehlikeli olduğu bazı bölgeler vardır. Askeri menzil alanları bunların en belirgin örneğidir.
• Bazı pilotlar uçuşları sırasında gerçekten ne kadar anlamsız, düşüncesiz şeyler yaptıklarını anlayamayabilirler. Hava kuralları bunu engelleyemez ama çok az da olsa azaltmaya yardımcı olabilir.

Uçuş kararı verildiğinde hava kurallarının da sınırları içerisine girilmiş olunur. Bu andan itibaren yasaların gözünde her pilot bir hava aracının kumandanıdır ve yasal sorumluluğu belirli bir şekilde kabul etmiş sayılır. Örneğin, uçuşa başlamadan önce bütün malzemelerin kullanılmaya uygun alup olmadığını her pilot kontrol etmek zorundadır. Bu nedenle uçuş öncesi kontrol “güzel bir fikir” almaktan cok yasal bir zorunluluktur. İkinci olarak uçuş sırasında herşeyden önce başkasına zarar verebilecek her türlü davranıştan sakınılmalıdır. Alkol ya da ilaç kullanımı bunlarin başında yer alır. Uçuştan en az 8 saat öncesine kadar hiçbir şekilde alkol ya da uyuşturucu özelliği bulunan herhangi bir ilaç alınmamalıdır.

 

 
Top