Skip to content

Meteoroloji

Makro Meteorolojide Bulut Çeşitleri ve Yağış,  Dünyadaki Basınç Alanları Mikro Meteorolojide ise, Yerel Rüzgarlar (Deniz ve Vadi Meltemleri) konularına değinilmemiştir.

    1.  Basınç – Sıcaklık ilişkisi

Havanın da bir ağırlığı olması nedeniyle, yeryüzüne yakın hava, üzerinde kalan tüm hava ağırlığı altında bulunur. Yükseklere çıkıldıkça, o bölgeyi etkileyen hava katmanı azalacağından, basınç da düşer. İlk 1600 metre yükseklikte, her 10 metrede basınç, ortalama 1 milibar azalır.

Yükseldikçe atmosfer basıncının azalması, yükselen gazın da azalan basınçla doğru orantılı olarak hacminin artmasına neden olur. Hacmi artan gaz, daha büyük hacimde, aynı ısıyı muhafaza ediyor olacağından, sıcaklığı düşer. 

  2.  Dry & Wet Adiabatic Lapse Rate

İdeal durumlarda –güneş ortamı ısıtmamış, ve gece soğutmamışsa- yükselen havanın sıcaklığı belirli bir oranda düşer. (Lapse rate) Hava doygun  değil (soğuması yoğunlaşmaya neden olmuyor) ve bulut oluşumu yok ise, her 100 metre yükseklikte kaybedilen sıcaklık, 1 (0.98) derecedir. (Dry Adiabatic Lapse rate-DALR) Eğer ki yükselen hava doygun ve yoğunlaşma söz konusu ise (yoğunlaşma endotermik bir reaksiyondur ve ısı açığa çıkar.), her 100 m de kaybedilen sıcaklık, 0.5 derece olacaktır. (Wet (saturated) Adiabatic Lapse Rate-SALR)

Yukarıda verilen bu değerler ısınıp yerden koparak yükselen bir hava kütlesi (termik) için geçerlidir. Bunun dışında bölgede hakim olan hava kütlesinin sıcaklığının yükseklikle nasıl değişeceği günün koşullarına göre değişim gösterir. Bu değişime ise çevresel (environmental) lapse rate (ELR) denir.

Stabilite & Instabilite

Eğer herhangi bir gündeki ELR, DALR den daha düşük ise yükseldikçe soğuyan termik kolonu sonunda çevresindeki hava kütlesi ile aynı sıcaklığa ulaşır ve yükselmesi sona erer, böyle bir güne stabil bir gün adı verilir. Öte yandan ELR, DALR den daha yüksek ise termik ne kadar yükselirse yükselsin çevresindeki hava kütlesi ondan daha hızlı soğuyacağından arada daima bir ısı farkı korunur ve termik yükselişini sürdürür. Böyle bir güne ise instabil bir gün denir ve böyle bir günde termik aktivite çok fazla ve etkilidir, XC uçuşları için ideal koşullar beklenir.

Bulut Tabanı-Tavanı

DALR ile yükselmekte olan bir hava kütlesi, belli bir noktaya kadar soğuduktan sonra artık içerdiği nemi taşıyamaz hale gelir ve içindeki nem su buharı olarak yoğunlaşmaya başlar. Yoğunlaşmanın başladığı bu sıcaklığa çiğ noktası (dew point) adı verilir. Bu noktadan sonra yükselmeye devam eden hava aynı zamanda yoğunlaşma da gösterdiğinden artık DALR ile değil SALR ile soğumaya başlar ve bu sırada bulut oluşumu devam eder. SALR ile soğumakta olan termik ELR ile soğuyan çevresindeki hava ile aynı sıcaklığa geldiğinde artık yükselmesi sona erer ve yoğunlaşma durur. Bu irtifa ise bulut tavanı yüksekliğidir. Peki koşullar instabilse ve SALR ve  ELR hic kesişmezlerse ne olur? Bulut oluşumu çok yüksek irtifalara kadar sürer ve dikey gelişimi çok fazla bulutlar oluşur bu bulutlarda fırtına bulutlarıdır.

 Hava Kütleleri

Hava olaylarını meydana getiren major etken, güneş, ve buna bağlı olarak ısınan –değişik oranlarda- yeryüzüdür.

Dünyanın şekline bağlı olarak güneş, dik geldiği ekvator ve çevresini, eğik geldiği kutup bölgelerine nazaran daha fazla ısıtır. Ekvatorda ısınarak yükselen hava, kutupta soğuyarak çöken havanın ve kutuptaki soğuk hava, ekvatordan yükselen havanın yerini alma eğilimi gösterir.

Ancak, yeryüzündeki geniş fiziksel alanlar, -çöller, okyanuslar- üzerlerindeki hava katmanının karakteristik özelliklerini de belirlerler. Örneğin, çöl üzerindeki hava kütlesinin kuru ve sıcak olması beklenirken, tropiklerden gelen hava kütlesinin nemli ve ılık olması beklenir.

Alçak Basınç Sistemleri

Rüzgarlı ve yağmurlu hava genellikle alçak basınç alanları ile birlikte anılır ve bu olaylardan önce daima hava basıncının düştüğü gözlemlenir. Alçak basınç alanlarında, hava genel olarak yükselmektedir ve bu bulut oluşumu ve yağış anlamına gelir.

Yükselen havanın yarattığı boşluk, kuzey yarım kürede saat yönünün tersine esen rüzgarlarla doldurulmaya çalışılır. (direk alçak basınç merkezine doğru akış olmaz çünkü – bknz coriolis effect) Yüksek irtifada ise, alçaklarda alçak basınç merkezine doğru esen rüzgarlar, basınç merkezinden dışarı doğru eserler. İrtifada dışarı doğru esen bu kuvvet, aşağıdakinden güçlü olduğundan, bir alçak hava basıncı merkezinin ömrü uzun olur.

Yüksek Basınç Sistemleri

Yüksek basınç merkezi, çökmekte olan geniş hava sistemidir. Alçak hava basınçlarında, havanın genel yükselme hareketinden, bulut, ve kötü hava şartlarından bahsedilir. Bunun tersi olarak da, yüksek hava basıncı için, genel anlamda çöken, doygun ve yoğun havadan bahsedebiliriz. Hava çökme nedeniyle sıkışıyor olduğundan, ısınır ve bu nedenle, daha fazla nem tutabilecek hale gelir, ve bulut oluşumu zorlaşır. Sıkışma ile yüzeye yakın havanın ısınmasına rağmen, hava aynı zamanda çevreye dağılıyor da olduğundan, basınç sisteminde hava serin ve nemli kalır.

Yazın yüksek basınç sistemi demek, sakin bir rüzgar ve temiz gökyüzü anlamına gelir. Ancak kışın, kalıcı sis ve alçak bulut tabanı demek olabilir. Sistem, yavaş hareket eder.

Yüksek basınç sistemleri, yükselen hava akımlarına izin vermezler, bu nedenle de sakin rüzgarların estiği oturmuş havaya neden olurlar. Inversion oluşumu olasıdır.

Cepheler

Farklı sıcaklık ve farklı yoğunluğa sahip iki farklı hava kütlesi karşılaştıklarında birbirine karışmazlar ve biri (daha sıcak, yoğunluğu daha düşük olan) diğerinin üzerine doğru hareket etmeye zorlanır. İki farklı hava kütlesi arasındaki bu sınır veya geçiş bölgesine cephe adı verilir. Bu karşılaşmalar yağmur, rüzgar ve rüzgar yönündeki sapmaların kaynağıdır. Bunların ne kadar şiddetli olacağını da iki kütlenin birbirinden ne kadar farklı oldukları belirler. Sıcak ve nemli hava ile soğuk ve kuru hava kütleleri arasındaki konverjans bölgesi cepheye iyi bir örnektir. Başlıca üç tip cephe vardır:

6.1.    Sıcak/ Soğuk / Öklizyon cepheler, tanımları, genel özellikleri

Sıcak cephe : Hareket halindeki bir sıcak hava kütlesinin durağan bir soğuk hava kütlesi ile karşılaşması sonucunda oluşan cephe. Sıcak hava önündeki daha yoğun soğuk havanın üzerine doğru yükselmeye zorlanır ve bu yükselme gittikçe kalılaşan bir bulu tabakası oluşumuna ve sonunda yağışa yol açar. Cephe eğimi oldukça fazladır (100 m'''''''' de 1 m. ile 300 m'''''''' de 1 m. arasında değişir. Hatta bazı kaynaklarda, 50:1, 400:1 aralığı veriliyor.). Temel özelliği, cirrus, cirrostratus, altostratus, altocumulus bulutları ve yağmurdur. Cephenin yaklaşmasıyla beraber, genelde yüksek ince bir bulut tabakası oluşur ve bu nedenle güneş yada ay çevresinde bir hale görülür. Cephenin etki alanı cephe önünde yaklaşık 150-400 km.dir. Cephenin, gözlemle tahmini ise, cirrus bulutları, ardından ince –gittikçe kalınlaşan stratus.- kademeli olarak, stratus kalınlaşır – ta ki yağmur görülene kadar. Genel olarak, sıcak cephelerin hareketi yavaştır. Hızları, saatte 24 km yi geçmez.

Cephenin gelişinden yaklaşık 5-10 saat sonra yağmur gözlenir. Bu durumda, genellikle rüzgar saat yönünün tersine hareket edip güçlenir.

Cepheden geçişinden sonra, yağmur kesilir ancak, hava hala bulutludur. Cephe sonrası hava, daha sıcaktır ve sakindir, ve rüzgarlar saat yönünde ( genelde 60 derece) dönerler.

Soğuk cephe: Hareket etmekte olan bir soğuk hava kütlesinin önündeki durağan sıcak hava kütlesinin altına doğru girerek onu yukarıya itmesi veya onunla yer değiştirmesi sırasında iki farklı hava kütlesi arasında oluşan cephe. Genellikle soğuk cephe geçişinde, sıcaklık ve nem oranı düşer, basınç artar ve rüzgar kırılması gözlenir (Kuzey yarımkürede güneybatıdan kuzeybatıya doğru rüzgar yön değiştirir.). Yağış genellikle cephe üzerinde veya gerisinde dar bir alandadır. Hızlı hareket eden bir sistemdir. Cephe eğimi, diğer cephelere göre daha diktir (1:30 – 1:100). Sıcak cephelere nazaran hızlı hareket ederler. (32 kpm den 150 kpm ye kadar.) Cephe geçişinden sonra, hava dikkate değer derecede soğuklaşır ve rüzgar, saat yönünde 90 derece döner. Cehpe sonrası hava, soğuk, açık, ve türbülanslıdır ve çoğunlukla xc için en uygun koşulları sağlar.

Soğuk cephe, çok hızlı hareket ettiğinden, sabah görülen soğuk cephe, öğleden sonra etkisini tamamen yitirebilir. Soğuk cephe sonrası, ortam soğuk ve kuru ise, termal aktivite için optimum ortam oluşmuş demektir.

Oklüzyon cephe: Bir alçak merkez sisteminde soğuk ve sıcak cephenin var olması durumunda, soğuk cephe sıcak cepheden daha hızlı hareket ettiğinde sıcak cepheyi yakalar ve aralarında sıkışıp kalan sıcak havayı yukarı doğru yükselmeye zorlar. Oklüzyon cepheler hem sıcak hemde soğuk cephelerin bazı özelliklerini da yumuşak olarak gösterirler. Soğuk, sıcak ve doğal tipli olmak üzere üç tür oklüzyon cephe vardır. Sıcak oklüzyon: Cephe gerisindeki (arkadan yetişen) havanın, cephe önündeki havadan daha sıcak olması durumudur. Soğuk oklüzyon: Cephe gerisindeki havanın cephe önündeki havadan daha soğuk olması durumudur. Doğal oklüzyonda ise cephe gerisi ve önündeki hava sıcaklıklarında fazla bir fark yoktur.

Öklüzyon cepheler genelde yavaş hareket ederler ve cephe sisteminin yaşam döngüsündeki son zamanlardır. Her ne şekilde olursa olsun, öklüzyon cepheler, uçuş için uygunsuz hava şartı demektir.

Yerel Etkiler – Deniz meltemi cephesi

Deniz kıyılarında hakim olan meltem, kıyıdan içeri, denizden taşıdığı nemli, ve tok havayı da taşır – ve böylelikle, kıyı civarında oluşabilecek termal olayları da etkisizleştirir. Ancak eğer hakim rüzgar kıyıya paralel ise, deniz üzerindeki soğuk hava, soğuk bir cephe gibi davranır. Kıyı içlerindeki kuru ve sıcak hava ile, deniz üzerinden gelen nemli ve serin havanın karşılaşması, o günkü bulut tabanının altında yeni bulutçuklar oluşturur. Bu bulutlar, kaldırıcının göbeğinim işaretidir. Kuru havalarda, bu bulutlar görülmez ancak, görüş mesafesindeki değişiklik, cephe şeridini ele verir. Cephenin soğuk kısmı, dumanlı ve bulanık görülür. Cephenin yeri, rüzgar yönü takibiyle de kolayca anlaşılabilir. Kıyı ve deniz üstünde rüzgar kıyıya doğru eserken, birkaç km içerde tam tersi denize doğru esiyor olabilir. Ancak, cephenin, deniz kısmındaki son alanlar, kuvvetli bir bastırıcıdır. Ancak 600-700 m yükseklik vaadederler. Bucephe sistemi, genellikle, yaz olayıdır, ve kışın meydana gelmezler. Yaz öğleden sonraları, kıyıdan 40-50 km içeride aranmalıdır. Akşam, tüm diğer kaldırıcılar kesildikten sonra bile kaldırıcılığını korur.

6.2.    Jet Akımları - Alçak Basınç Sistemleri – Cephe İlişkisi

Farklı karakterde iki hava kütlesi karşılaştığında, yüksek irtifalarda,  karşılaşılan yere paralel olarak (cephe boyunca, cepheye paralel) esen çok güçlü bir hava akımı oluşur. Bu jet stream’ dir. Kilometrelerce uzunluktadırlar ve saatte 200-300 km hızları vardır. (100-200 mil) Bu jet akımlarının hızlarının arttığı ve azaldığı bölgeler olur ki, hızın arttığı bölgelerde, yeryüzünde bir alçak basınç merkezi, hızın azaldığı bölgelerde ise yüksek basınç merkezi oluştururlar. (Convergence slower – high pressure, divergence faster – low pressure)

Alçak hava basıncının oluşturduğu cephelerde iki cephe de aktif değildir, genelde aynı anda sadece birisinin aktif, diğerinin pasif olması beklenir, İki cephe arasında kalan “warm sector” ün nemli hava ve akçak bulut tabanı anlamına geldiğini dağ dalgası için uygun koşulu sağladığını da anlat.

7.   Hava haritası okuma 

İzobarlar, basıncın, deniz seviyesine indirilmiş eş basınç eğrileridir. Basınç birimi, milibardır, ve eşbasınç eğrileri, 4 mb arayla çizilirler. 

Alçak basınç merkezi, L ile gösterilir. Ve X noktası, basıncın en düşük olduğu yeri gösterir. Bazen, alçak basınç merkezinin gelişimini izlemek için, belirli bir zaman önceki pozisyonu (zamanı belirterek), küçük x ile gösterilir. Düz çizgi ile, basınç merkezinin 24 saatlik hareketi belirlenirken, daha kısa süreler için, kesikli çizgi kullanılır.

Yüksek basınç merkezi, H ile gösterilir. Yine X, en yüksek basınç noktasını gösterir.

(Cephe işaretlerini gösteriyorsun.) Cephe çizgileri, cephenin, yerle kesiştiği (temas ettiği) yerde çizildiğinden, etkisinin daha büyük bir alanı kaplayacağı hesap edilmeli. Cephe çizgilerinde, üçgenlerin ve yuvarlakların olduğu kısım, cephenin hareket ettiği tarafı gösterir.

Düz çizgiler : havanın yükselişte olduğu alanları belirler, bazen, cizgi boyunca yağış gözlemlenir.

8.   Rüzgar

8.1.    Coriolis Kuvveti

Rüzgar, yüksek basınçtan alçak basınca doğru (suyun yüksekten alçağa doğru hareket etmesi gibi) hareket etme eğilimindedir. Fakat bu hareketinde, yüksek basınçtan alçağa en uygun yolu (düz bir çizgiyi) izleyemez. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketinden etkilenerek (akışkan olan hava dünyanın dönüş hızına ayak uyduramayıp geri kalacağından) saparlar. Coriolis kuvveti, rüzgarları kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede ise sola saptırır. Alizeler, vs gibi dünyanın önemli rüzgarlarının yönünü de belirler.

Bu sebeple, rüzgarlar kuzey yarım kürede alçak basınç merkezi etrafında saat yönünün tersi, yüksek basın merkezi trafında, saat yönünde eserler.

8.2.   Rüzgarın Basınç Sistemlerine Göre Hareketi ve Sürtünmenin Etkisi

Buys-Ballot Kanunu : Kuzey yarım kürede rüzgara arkanızı verdiğinizde (sırtınızı döndüğünüzde), alçak basınç merkezi, her zaman solunuzda, ve yüksek basınç merkezi, daima sağınızda kalacaktır.

Rüzgar, 600 - 1000 m civarında esen rüzgarlar ve tam anlamıyla, eş basınç eğrilerine paralel eserler. Ancak yüzey rüzgarları, yeryüzüyle olan sürtünmenin dünyanın dönüşünden kaynaklanan coriolis effectini azaltması nedeniyle, alçak basınç merkezinin içine doğru , yine yüksek basınç merkezinin de dışına doğru saparlar. Sapma (yüzeyle sürtünme etkisinin daha fazla olduğu) kara üzerinde 30 derece, ve deniz üzerinde 10 dereceye kadar çıkıp, genellendiğinde, rüzgara arkanı verdiğinde sol tarafa doğru, bulunulan yere göre 30 ya da 10 derece sapma anlamına gelir. Yani, 600 – 700 metre yukarda, rüzgar yönü, yerde hissettiğimiz yönün 10-30 derece kadar sağına kayar.

Sabah ve akşamları, gün ortasına nazaran –genel olarak-, hafif yüzey rüzgarları gözlemlenir. Bunun nedeni de, yoğun ve tok olan havanın sürtünmeyi arttırıcı etkisidir. Yer ısınmaya, ve termal aktivite başladığında, dikey hareketler vasıtasıyla yer ve irtifa rüzgarları karışarak birbirine hem yön, hem de şiddet olarak yakınlaşırlar. Bu da, yüzey sürtünmesi nedeniyle saat yönünün tersine 10-30 derecelik sapma gösteren rüzgarın, sürtünmenin azalması ile, sapmasının da azalması, 10-5 dereceye düşmesi demektir. Ancak, termal aktivitenin sona ermesiyle, akşamüstü, yüzey rüzgarı yine 600-700 m yukarıda esen rüzgardan 10-30 derece sapacaktır.

Bu basınç farklılıklarından kaynaklanan beklenen rüzgar, yerel rüzgarlar, meltemler ile sapmaya uğrayacak, değişebilecektir.

İzobar haritasında, kısa mesafelerdeki basınç farklılıkları ne kadar fazla ise (yani haritadaki izobar çizgileri birbirine ne kadar yakın ise), o bölgede rüzgar da o kadar şiddetli demektir. İzobarlar arasındaki mesafe ile, gerçek yeryüzü mesafesinin hesaplanması sonucunda, o bölge için, tahmini rüzgar şiddeti elde edilir. (Bu tahmini rüzgar şiddeti, 600-700 metre içindir, ve geostrophic rüzgar denir.) (600-700 metrede, genellikle rüzgar, izobarlar yönünde ve hesaplanan şiddette eserler, acak yön ve şiddette değişimler gözlenebilir ki bu da, gradient rüzgarlardır)

9.  Kaldırıcılar

9.1.    Yamaç Kaldırıcısı

Herhangi bir zamanda, hatrı sayılır bir rüzgar, tepenin rüzgarı alan kısmında kadırıcı oluşturacaktır. ( yeterince ayrıntısına girildiği için zamanında, burada girmiyorum.)

9.2.    Dalga Kaldırıcısı

Dağ dalgası, büyükçe tepeler veya dağlar tarafından, yılın her mevsiminde, ama özellikle bahar ve sonbaharda oluşur, güçlü rüzgarların estiği, stabil havalarda oluşur. İdeal koşullarda, dağ dalgası, 10 bin metreye kadar kaldırıcılık sağlayabilir.

Dağ dalgasının göstergeleri, eğer hava nemli ise, merceksi, lenticular bulutlardır. Bu bulutlar, dalga varlığı sırasında rüzgarla şekli değişmeyen tek bulut cinsidir.

9.3.    Termik

Güneşli günlerde, bazı yerler, çevresindeki alanlara göre daha fazla ısınırlar. Yüksek yerler ve güneş gören yamaçlar örneğin. Arazinin genel durumu, üzerindeki ekin, rengi vs. Termik oluşumunu etkileyen faktörlerdendir. Termik üreten alanlar, üzerlerindeki havayı da ısıtırlar ve bu ısınan hava, genleşerek (genişleyerek) çevresinden daha az yoğun hale gelir. Bu hava kütlesi de, herhangi bir engelle karşılaştığında, baloncuk ya da kolon olarak yükselmeye başlar.

(Termik buble sini çiz, daha sonra 3 boyutlu resmi göster.)

Termik baloncuğu merkezindeki kaldırıcı, baloncuğun herhangibir yerindekinden daha fazladır, ve çoğunlukla, merkezdeki kaldırıcı kuvvet, tüm baloncuğun yükselmesinin iki katı kadar kaldırıcılık sağlar.

Hatırı sayılır bir rüzgar önünde dahi, yerden kopmamış bir termik, engel teşkil edebilir, ve rüzgar, termiğin etrafından dolanabilir. Bu nedenle belki, alçak irtifada, rüzgar olsa dahi, termik, kaynağın hemen yakınında bulunabilir. Ancak irtifa yükseldikçe, kaynakla direk korelasyon da bozulur. Büyük bir ihtimalle, rüzgar yönünde ilerlemiştir.

Eğer ki termik yükseliyorken, bir kümülüs oluşturuyorsa, en iyi kaldırıcı, bulutun hemen merkezinde olacaktır.  Rüzgarın estiği yön, kaldırıcı tarafını da değiştirecektir. En iyi kaldırıcının bu şartlar altında, rüzgarlı ve güneşli olan tarafta olması beklenir. Rüzgar ve güneş ayrı taraflarda ise, baskın olanın tarafında olacaktır, böyle kimi durumlarda ise, kaldırıcı, şuradadır denemez.

Termik yükseliyorken, çevresinden de gelen hava akımıyla genişleyecektir.O gün yüksek bir lapse rate var ise, termik yukarı çıkarken, ivme de kazanacaktır. Sabit sıcaklıklı bir tabaka ile ya da inversion ile karşılaştığında ise, ya bu tabakaları geçerken zayıflayacak ve daralacak yada dağılarak etkisini yitirecektir.

Termik kaynakları --- ormanlık ve sulu araziler, termik kaynakları değillerdir ancak, daha yavaş ısınıp daha yavaş soğudukları için akşam, tüm diğer kaynaklar tükendikten sonra, ısılarını açığa çıkarır ve zayıf termikler üretebilirler.

Güneş gören yamaçlar, özelllikle, güneye bakan ve rüzgardan korunan yamaçlar, çok güçlü termik üretirler.şehirler, havaalanları vs.  ancak termiklerin, peryodik olarak termik üretirler, iki döngü (cycle) arasında hemen hemen hiç kaldırıcı etkileri yoktur.

Bulutsuz günlerdeki termik genelde daha güçlü olmakla beraber, (güneş ışınını kesen bulut yok) bu günlerde sorun, termiğin nerede olduğunu bulmaktadır.

9.3.1.          Yapısı

Şekilleri gösteriyorsun,  çiziyorsun, merkezin farklılığını belirtiyorsun, çevreden gelen hava akımlarını, termiğin yüksekliğe bağlı olarak genişlemesini, ısısının sonra çevresiyle eşitlenerek durmasını. Rüzgarla merkezinin durumunu vs. Çiziyorsun.

9.3.2.         Kaldırıcı Aramak

9.3.2.1.    Toplayıcılar (Collectors)

Çevresindeki havayı ısıtarak termik oluşmasını sağlayan yeryüzü alanları. Güneş ışınlarıyla, üzerlerindeki havayı, çevrelerindekinden daha sıcak bir hale getiriyor ve termiğin oluşmasını sağlıyorlar. Sabahın erken saatlerinde göreli olarak yavaş yükseleni zayıf termikler oluştururken, güneş ışığının da daha dik ve güçlü gelmesi sayesinde öğlen saatlerinde daha güçlü ve vahşi termikler oluşturabiliyorlar.

Herhangi potansiyel bir termik toplayıcısı için, önemli olan parametreler, yerin çeşidi, özelliği dışında, yer şeklinin ne kadar süreden beri ve hangi açıyla güneş aldığıdır. Bir toplayıcı için en iyi koşul, saatlerdir güneşle uygun açıyı yapıyor olmasıdır. Basit olarak, kuru, ve rüzgarın hışmından korunmuş yerlerin termik oluşturması beklenir. Yaz sonu ekinleri, (buğday, yulaf..) aralarında ısıtmaya vakit bulabilecekleri durağan hava bulundurdukları için, iyi termik oluşturuculardandır. Kuru çalılık, aralarında korunan hava bulunduran kayalık arazi... Nemli herhangi bir arazi, güneş ışığını neminin buharlaşmasına harcayacağından termikleri öldüren bölgelerdendir.

Rüzgarlar, toplayıcılar üzerindeki havayı karıştırıcı etki gösterirler ve de termiğin yerden kopması için gereken hacime ve ısıya ulaşmasını engellerler. Aralarındaki boşluklara rüzgarın girişini engelleyen ve buralarda termiğe ısınması için yeterince zaman tanıyan birbirine yakın evler (köyler, kasabalar), yanyana birçok aracın durduğu otoparklar,  ağaçlarla çevrilmiş, kuru otların da bulunduğu araziler cillop örneğin.

Genellikle, koyu alanların, mesela caddelerin ya da park yerlerinin (boş olanlar) , termik sağlayıcı olduğuna inanılır, öyle olabilirler – ancak, rüzgar için korunaklı bir durumları, ya da hava tutucu bir durumları varsa yada rüzgar burada ısınmaya başlayan havayı sürekli süpürüp götürecek kadar şiddetli değilse– aksi taktirde, kullanılamayacak, ama küçücük termikler oluştururlar.

KEYS (en iyi termiklre için): Rüzgardan korunan güneşli alanlar.

Burada, arabalı, ve arabasız park alanlarının termik oluşturmadaki insafsız farkından bahsedilecek.

Anti-collector : göl – nemli arazi. Yansıtıcı, nemli, rüzgarlı.

9.3.2.2.    Tetikleyiciler (Triggers)

Gazların da sıvı ve katılarda oldugu gibi, yüzey gerilmeleri vardır. Ki bu, hava kütlelerinin karışmadan (cepheler vb.) hava olaylarını oluşturmasının bir nedenidir. Burada, termiklerin de bir yüzey gerilmesinin olduğunu söylemeliyiz. Yüzey gerilmeleri olduğu için, baloncuklar halinde yükselebiliyorlar. Ancak, bu nedenledir ki, yerden ayrılmak için ve sonrasında yükselebilmek için bir tetikleyiciye ihtiyaç duyuyorlar. Bu tetikleyici, aktif ya da pasif bir tetikleyici olabiliyor.

Pasif tetikleyiciler için ilk söylenebilecek olan, yüzeyin monoton akışını bozan ani değişiklikler. yamaçlar, tepeler gibi yükseltilerdir. Termik, bu yeryüzü şekillerinin zirvelerinden kopuyor.

Yeryüzü şekillerinin değişmesi, çorak bir arazinin ortasındaki yerleşim yeri de termiklerin kopmasını sağlayabiliyor. Yine çorak bir arazinin (collector) nispeten yeşil bir araziyle birleştiği sınır.

Genişçe kayalar hem bir tetikleyici, hem de bir toplayıcı olabiliyor.

Aktif tetikleyiciler genişçe bir toplayıcı araziden geçen araba, ekinleri biçen bir biçerdöver olabilir.

Son olarak da, yeryüzü ısısındaki farklılık, lapse rate yi değiştirerek trigger görevi görebiliyor.

9.3.3.         Kümülüs

Havanın taşıyabileceği nem miktarı, sıcaklığına bağlıdır. Eğer ki, nemli hava, soğutulursa, içindeki nem yoğunlaşarak su taneciklerini oluşturacaktır.

Bir hava kütlesini soğutmanın basit bir yolu da, onun yüksekliğini artırmaktır. Yükseklen havanın basıncı düşer, basıncı düşen gaz ise soğur.

Hava eğer bir tepenin eteklerinde (tepenin eğimi ile birlikte) yükselmeye zorlanıyorsa oluşan buluta orografik bulut, ve yağışa orografik yağış denir.

Yeryüzünde, çevresinden daha iyi ısınan bir bölge üzerindeki havanın baloncuklar şeklinde yükselerek oluşturdukları bulutlara, konveksiyon bulutları denir. Böyle bulutlar, termik hareketini işaret ederler.

9.3.3.1.    Özellikleri, Hayat Döngüsü, Bastırıcı – Kaldırıcı Alanları

Bulutu oluşturan su damlacıkları, bulut çevresindeki kuru havada hemen buharlaşacaklardır. Buharlaşma, egzotermik bir reaksiyon olduğundan, çevresindeki havayı da soğutacaktır. Soğuyan hava, çevresinden daha ağır olacağından, alçalacaktır. Alçalan hava ise, basınç nedeniyle ısınacağından, su damlacıklarının buharlaşmaları daha hızlı olacaktır. Bu durum, herhangi bir kümülüs bulutunun –bulut eğer bir termikle beslenmiyorsa- ömrünü çok kısa yapacaktır.

Herhangi, bir kümülüs, eninden daha büyük bir yüksekliğe sahipse güçlü bir termiğe delalettir. Pofuduk, ama düz tabanlı olmayan, kısa hayat döngülü ve kısa aralıklarla dağılmış bulutlar zayıf termik demektir.

Bulutlar arasındaki mesafe ne kadar fazla ise, bulutu besleyen termiğin, o kadar kuvvetli olduğu söylenebilir. Ve yine, hayat döngülerinin o kadar uzun süreceğini.

Yükseklikleri genişliklerinden fazla olan ve düz tabanlı bulutlar güçlü termikler demek. Puffy, düz tabanlı olmayan ve fazla yüksek olmayan bulutlar, nisbeten zayıf termiklere delalet. (bunların life cycle leri de kısa oluyor.)

Bulutun kaldırıcılığının merkezi, genelde, bulutun güneş gören rüzgarlı tarafındadır, ancak farklı bir alanda olma şansı her zaman ihtimal dahilindedir. Ve yine genellikle, bulut, rüzgar aldığı taraftan oluşurken, rüzgar arkası tarafından dağılır.

Bir kümülüsün tabanı geniş, üst kısmı dar ise bu hala oluşmakta olan dolayısıyla altında termik bulunabilecek bir buluttur, eğer üst kısmı geniş tabanı dar ise bu dağılmakta olan bir kümülüstür ve altında bastırıcı bulunur.

                            Aktif (oluşan) kümülüs                                                       Dağılan kümülüs

9.3.3.2.    Bulut Tabanının Gün İçindeki Hareketi

Bulut tabanı, havanın, içinde bulundurduğu nemin yoğunlaşma seviyesine geldiği yüksekliktir.Gece serinliğinden sonra hava çok daha nemli bir hale gelir ki, tepelerce yukarı hareket ettirildiğinde, hemen bulut oluşturacaktır. Benzer olarak, sabah oluşan termikler, 500-600 m de bulut oluşturacaklardır. Ki, nemli bir havada beklenen, çok zayıf termiklerin dahi bulut oluşturabilmeleridir. Yer ısındıkça, ve kurudukça, nem taşıma kapasitesi artan  hava, daha yüksek seviyelerde yoğunlaşmaya başlayacak  ve bunun sonucu olarak bulut seviyesini yükseltecektir. Isınma arttıkça, bulut tabanı yükselecek ve termikler daha kullanışlı olacaktır. (saat 10-11 gibi) Genellikle de, en yüksek bulut tabanı, öğleden sonra, güneş ışınlarından en fazla yararlanılan saatlerde olur. Gün sonunda güneş kaybolmaya başlar ve termal olaylar yavaş yavaş biter, ancak, dağılan bulutların tabanı, bundan sonra sabit kalır.

Herhangi bir yağış, nemliliği artıracağından, bulut tabanı alçalır.

Bazı günlerde, bulut tabanı, yöresel değişiklikler de gösterebilir. Kuru bir bölgede, nemli bir arazi yapısına sahip bölgedekinden daha yüksek olabilir.

(Eğer kümülüs oluşumunu engelleyen bir tabaka var ise, kümülüs, altostratus ya da stratokümülüs e dönüşür.)

9.3.4. Terselme (Inversion)

Yüksek basınç sistemlerinde, alçalmakta olan hava kütlesi tabanda sıkışıp kalmış puslu ve dumanlı durağan hava kütlesi üzerine geldiğinde daha fazla alçalamaz ve yukarıdan hala çökmekte olan hava ile yerdeki durağan kütle arasında sıkışmaya ve yanlara doğru hareket etmeye başlar. Çöken havanın bu şekilde sıkışması sonucu sıcaklığı artar ve altındaki durağan havaya ve üstüdeki çöken havaya göre daha sıcak bir tabaka oluşturur. Bu şekilde,  olağan lapse rate de değişiklik yaratan, ve yükseklikle sıcaklığı artan hava katmanına terselme (inversiyon) tabakası denir. Aynı durum, sıcak cephelerde, belli bir katmandan sonra, havanın nispeten sıcak olması durumunda da söz konusudur. Açık bir gecede, yere yakın hava katmanı da, üst katmanlara nazaran soğuk olacaktır....vs.

9.3.4.1.   Terselme’ de Bulut Oluşumu

Atmosfer durgun, doygundur ve termal aktivite oluşumu sadece inversion tabakasına kadar meydana gelir. Termik ile birlikte toz ve duman da tabakanın üstüne geçemeyip belirli bir yerde sıkışacağı için, bulut oluşumu olmasa bile, inversion varlığını gözle görebilirsiniz. Herhangibir şekilde konveksiyon bulutu oluşursa, bulutların tavanları, bu tabaka ile sınırlanacağından, oluşan bulutlar da yassı ve zayıf olacaktır.

Yaklaşık aynı orandaki sıcaklıktan oluşan tabaka da termalleri durdurucu etki gösterir ki, bu tabakaya, izotermal tabaka denir.

(Bir kaç terselme tabakasının olabileceğini de hatırlat ve Çiz)

9.3.4.2.       Gün İçinde Terselme tabakası değişimi

Çizim üzerinde anlatılacak...

9.3.5.          Yükseklik ile Termik Kaldırıcı Kuvvetinin Değişimi

Yer seviyesine göre, 300 – 350 m yüksekliklere kadar rastlanılan termikler genellikle zayıftır, ki en iyi kaldırıcı kuvvetini de 600-700 m den aşağılarda göstermez.

Ancak, termik eğer 300-400 m yüksekliğinde bir kümülüs bulutunu besliyor ise, bulut tabanına yakın kısımlarda termik kuvvetinin artması beklenir. Ancak, bir inversion tabakasının olduğu günlerde, kaldırıcı bulut tabanı yakınlarında azalır. Aynı olay, bulutsuz termiklerde ya da zayıf kümülüslü termiklerde de beklenir

Hazirlayan : Asli AKARSAKARYA -www.paraglidingturkey.com
 
Top